Grävstekeln

På attraktivt och strategiskt läge i Malmö utvecklar nu We Construction ett modernt och anpassningsbart kontor. Kontorslokalerna som erbjuds är mellan 250 – 1 000 kvm beroende på hyresgästens behov där flexibilitet är kontorets styrka.

I och med att varje våningsplan kan delas in i en till fyra hyresgäster innebär det att vi kan erbjuda ett flexibelt antal kvadratmeter per hyresgäst beroende på behov. Detta innebär också att om en hyresgästs behov ändras över tiden går detta att lösa på ett enkelt sätt inom fastigheten.

De tekniska installationerna kommer att göras intelligenta i form av slingor runt respektive kontorsyta. Detta innebär att respektive lokal går att anpassa efter inflyttning på ett kostnadseffektivt sätt genom att installationerna justeras på ett enkelt sätt. T.ex. att två kontor kan bli ett konferensrum, att en öppen del kan delas in i cellkontor eller att ett konferensrum blir två rum o.s.v. 

Kontoret är beläget på Valdemarsro vilket ger goda förutsättningar att röra sig inom Malmö samt komma in till kontoret utifrån på ett enkelt sätt. 

Beräknad byggstart är under hösten 2020 med inflyttning hösten 2021. 

Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver

För mer information om projektet och kontorslokalerna vänligen kontakta:

Jonas Lindén, VD
jonas.linden@wecon.se
0725-691301

Christopher Rönnow, Projektansvarig
christopher.ronnow@wecon.se
0725-691305

Ladda ner broschyr

Exempel hyresgästanpassning