We Constructions Miljöpolicy

Miljöpolicy 2020-2022
2020-05-01

Nedan beskrivs riktlinjer som byggföretaget We Construction eftersträvar för en bättre miljö och ett förbättrat globalt klimat:

Vi är alla ansvariga för att minska miljöpåverkan i vårt dagliga arbete

Vi ska ständigt arbeta för att förbättra vårt miljöarbete och bidra till en långsiktig hållbar utveckling
Vi främjar för en hållbar utveckling med en vision om så låg miljöpåverkan som möjligt. Genom ett gemensamt ansvar och medvetna val tar vi hänsyn till miljön ur ett livscykelperspektiv och kan påverka vår omvärld mot en hållbar utveckling.

Vi ska alltid följa och helst överträffa den lagstiftning och de myndighetskrav som berör vår verksamhet
Utöver att alltid följa lagar, förordningar erbjuder vi alltid hållbara lösningar. Det är naturligt för oss att tänka ett extra steg och planera i detalj för att skapa bra kvalité med en så liten miljöpåverkan som möjligt.

Vi ska kommunicera vår miljöpolicy till såväl medarbetare som kunder, underentreprenörer och leverantörer
Ledningen erbjuder och uppmuntrar anställdas önskemål om utbildning till ökad kompetens kring miljö- och hållbarhetsfrågor.

Vi ska prioritera leverantörer och underentreprenörer som har ett aktivt miljöarbete
Tillsammans blir vi bättre – vilket innebär att vi involverar alla led i vårt miljöarbete, allt från leverantörer, underentreprenörer och kunder.

Vi skall i så stor mån som möjligt minska våra transporter för att minimera vår klimatpåverkan.
Genom välplanerade projekt, samlastade leveranser, höga krav på transporter kan vi begränsa klimatpåverkan till det bättre.

Aktuellt

Skegrie – Nyproduktion 40 lägenheter

We Construction har tecknat ett avtal med GBJ om att uppföra 40 lägenheter i fyra huskroppar i Skegrie på totalentreprenad.…
Läs mer

Produktionen av nya vårt kontor är igång

We Construction har påbörjat produktionen av vårt egenutvecklade kontor Grävstekeln i Malmö! Fastigheten, om 1.925 LOA, är i sin helhet…
Läs mer

Professionellt

  • • We take on grand projects
  • • We can compete with the big established ones
  • • We deliver on time, budget and quality standards

Familjärt

  • • We have a healthy view on our employees
  • • We care about relationships
  • • We value a human aspect

Modernt

  • • We use a differentiating IT system
  • • We handle project information smarter
  • • We allow data to input once and used in multiple contexts