Emporia – Butik XXL All Sports United

We Construction har fått uppdraget som totalentreprenör. Projektet omfattar en tillbyggnad av butikslokaler på befintlig byggnads tak och ombyggnad inom befintlig byggnad. Den nya butiken kommer bestå av 1200 kvm befintlig lokal samt 2500 kvm nybyggd lokal.

Tillbyggnaden på befintligt tak anpassas också så att man i framtiden ska kunna uppföra bostäder söder om samt biograf öster om tillbyggnaden. Anpassningar av befintlig fastighet för utrymning m.m. görs också.

Entreprenadens stora utmaningar är en kort färdigställande tid i kombination med en komplex konstruktion samt pågående verksamhet i fastigheten.

I entreprenaden ingår även att miljöcertifiera tillbyggnaden enligt BREEAM Very Good.

Uppdrag:
Ombyggnad/ Tillbyggnad

Beställare:
Steen och Ström Sverige AB

Omfattning:
4000 m2

Start:
Februari 2019

Färdigställt:
Oktober 2019

Status:
Pågående

Ort:
Malmö

Professionellt

  • • We take on grand projects
  • • We can compete with the big established ones
  • • We deliver on time, budget and quality standards

Familjärt

  • • We have a healthy view on our employees
  • • We care about relationships
  • • We value a human aspect

Modernt

  • • We use a differentiating IT system
  • • We handle project information smarter
  • • We allow data to input once and used in multiple contexts