Emporia – Umami

We Construction har fått uppdraget som totalentreprenör. Projektet
omfattar en ombyggnad av befintlig foodcourt samt bygga om befintliga
butiker till att vara en del av en ny större foodcourt. På befintligt tak
byggs ett nytt fläktrum som ska serva de nya restaurangerna.
Nya Umami District kommer ha en total yta på över 2500 kvm. Projektet
delas upp i tre etapper där etapp 1 öppnade helt enligt plan den 5 mars.
Nu är det full fokus på etapp 2 som öppnar i slutet på juli.

Entreprenadens stora utmaningar är en kort färdigställandetid i
kombination med att alla de nuvarande restauranger ska vara i drift som
vanligt samt pågående butiksdrift i övriga delar.

Uppdrag:
Ombyggnad/Anpassning

Beställare:
Steen och Ström Sverige AB

Omfattning:
2500kvm

Kontraktssumma:
ca 35 000 000 SEK

Start:
September 2019

Färdigställt:
December 2020

Status:
Pågående

Ort:
Malmö

Professionellt

  • • We take on grand projects
  • • We can compete with the big established ones
  • • We deliver on time, budget and quality standards

Familjärt

  • • We have a healthy view on our employees
  • • We care about relationships
  • • We value a human aspect

Modernt

  • • We use a differentiating IT system
  • • We handle project information smarter
  • • We allow data to input once and used in multiple contexts