Kärråkra

Projektet Kärråkra omfattar en ombyggnation av ett storkök på ett demensboende åt Eslövs Bostads AB. Kärråkra är en totalentreprenad där stor hänsyn tas till pågående verksamheter i intilliggande lokaler.

Projektet innehåller allt ifrån rivning av inrede och golv till utbyte av fönster samt uppbyggnad av nya innerväggar och montage av storköksinredning. Utöver pågående verksamhet bedöms utbytet av ventilationsaggregatet som en utmaning i projektet.

Uppdrag:
Ombyggnad

Beställare:
Eslövs Bostads AB

Omfattning:
310 m2

Kontraktssumma:
12.790.000 SEK

Start:
September 2017

Färdigställt:
Planerat februari 2018

Status:
Färdigställt

Ort:
Eslöv

Professionellt

  • • We take on grand projects
  • • We can compete with the big established ones
  • • We deliver on time, budget and quality standards

Familjärt

  • • We have a healthy view on our employees
  • • We care about relationships
  • • We value a human aspect

Modernt

  • • We use a differentiating IT system
  • • We handle project information smarter
  • • We allow data to input once and used in multiple contexts