Kv. Kantyxan, Mio

Projektet är en ombyggnad där yttre skalet på fastigheten skall få ett lyft och målas i ny kulör. Ny del byggs till på fastigheten för extra lastintag. Väderskydd och nya portar. Gamla skyltfönster muras igen, nya utrymningsdörrar monteras. Interiört ändras huvudentrén om med nytt ytskikt och undertak. Befintlig lastkaj av trä invändigt rivs och ersätts med ny av betong.

Uppdrag:
Ombyggnad

Beställare:
MIO Fastigheter AB

Omfattning:
700 m2

Kontraktssumma:
ca 4 500 000 SEK

Start:
Mars 2019

Färdigställt:
September 2019

Status:
Färdigställt

Ort:
Malmö

Professionellt

  • • We take on grand projects
  • • We can compete with the big established ones
  • • We deliver on time, budget and quality standards

Familjärt

  • • We have a healthy view on our employees
  • • We care about relationships
  • • We value a human aspect

Modernt

  • • We use a differentiating IT system
  • • We handle project information smarter
  • • We allow data to input once and used in multiple contexts