Lindängen Familjecentral

En hyresgästanpassning där Öppna förskolan, Barnmorskemottagningen, Barnavårdscentralen och Socialtjänstens lokaler skall fräschas upp och effektiviseras för att underlätta sin vardagsverksamhet. Anpassningen innefattar bland annat ändrade rumsindelningar, uppdaterat ventilationssystem, nytt larmsystem m.m.

Uppdrag:
Hyresgästanpassning

Beställare:
Victoria Park AB

Omfattning:
ca 750 m2

Kontraktssumma:
ca 5 000 000 SEK

Start:
September 2018

Färdigställt:
December 2018

Status:
Färdigställt

Ort:
Malmö

Professionellt

  • • We take on grand projects
  • • We can compete with the big established ones
  • • We deliver on time, budget and quality standards

Familjärt

  • • We have a healthy view on our employees
  • • We care about relationships
  • • We value a human aspect

Modernt

  • • We use a differentiating IT system
  • • We handle project information smarter
  • • We allow data to input once and used in multiple contexts