Verksamhetsområden

We Construction bygger stora som små projekt och är huvudsakligen verksamma inom tre områden inom byggbranschen. Hyresgästanpassningar av kontor, nybyggnation samt ombyggnation/tillbyggnad av större fastigheter.

Vi står nära kunden oberoende vilket projekt vi tilldelas och anser att ett nära samarbete leder till de bästa projekten. Vår målsättning är att kunna erbjuda våra kunder ett komplett paket från mindre service arbeten till nybyggnation av större projekt.

Nedan kan ni läsa med om dels pågående projekt men även genomförda projekt inom våra tre verksamhetsområden.

Vi skapar det ni önskar!

Kontakta oss om ni är intresserade att anlita oss för ert projekt!

Professionellt

  • • We take on grand projects
  • • We can compete with the big established ones
  • • We deliver on time, budget and quality standards

Familjärt

  • • We have a healthy view on our employees
  • • We care about relationships
  • • We value a human aspect

Modernt

  • • We use a differentiating IT system
  • • We handle project information smarter
  • • We allow data to input once and used in multiple contexts